Siporex

Siporex je lagan i jednostavno obradiv materijal, koji ubrzava i pojeftinjuje gradnju i do 30%. Radi se inertnom i stabilnom obliku kalcijum silikata, odnosno lakom, aeriranom betonu koji se proizvodi u autoklavama. Kao takav može da bude strukturni element, iako mu je masa otprilike jednaka četvrtini mase betona. Siporex je vatrootporan, dobar i za zvučnu izolaciju. Može da bude u obliku blokova ili elemenata (krov, zidovi i sl).

Comments are closed.